Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1708 Fans

Kamer wil opheldering, providers tegen bewaarplicht

Gepubliceerd op donderdag 9 december 2004 om 22:24

Organisatie: Bits of Freedom

 

De Tweede Kamer wil meer informatie van minister Donner over het Europese voorstel om alle informatie over het bel- en internetgedrag vast te leggen, de zogenaamde verkeersgegevens. In een algemeen overleg van de vaste Kamercommissies van justitie, binnenlandse zaken en Europese zaken op 1 december hebben de Kamerleden Donner om meer informatie gevraagd over de reikwijdte van het voorstel, de noodzaak en de kosten voor telecommunicatie-aanbieders. PvdA, GroenLinks en D66 willen opheldering over het nut en de noodzaak van de maatregel. In de tussentijd mag Nederland niet instemmen met een besluit. De VVD is vooral bezorgd over de extra kosten van de opslag. Het CDA wil ook meer uitleg, maar is positiever gestemd.

Het overleg in de Kamer vond plaats voorafgaande aan de bijeenkomst van Europese ministers van binnenlandse zaken en justitie op 2 december in Brussel (JBZ-raad). Tijdens deze bijeenkomst hebben de ministers besloten zich te richten op een zogenaamde vergaarplicht, waarbij aanbieders kunnen worden verplicht verkeersgegevens te bewaren die op dit moment nog niet als zodanig in hun systemen voorkomen. Hierbij valt te denken aan de URL's van websites die door klanten van een provider worden bezocht, of mislukte belpogingen.
Aanvankelijk discussieerden de ministers over een verplichting om bestaande gegevens te bewaren die voor facturering en interne bedrijfsvoering worden opgeslagen. Deze variant, ook wel een verlengde bewaarplicht genoemd, is nu afgevallen. Tijdens een persconferentie na afloop van de JBZ-raad heeft minister Donner bekendgemaakt dat de lidstaten voor een vergaarplicht kiezen omdat flat-rate diensten (zoals bijvoorbeeld internet toegang) nu nog (te) weinig verkeersgegevens bewaren.

De beslissing om voor een vergaarplicht te kiezen komt al tot uiting in de laatste, openbare, versie van het ontwerp-kaderbesluit van 8 november. Daarin is de beperking van de bewaarplicht reeds geschrapt: "A substantial majority favoured deletion of the words 'and stored for billing, commercial or any other legitimate purposes' from the earlier draft" (noot 2 bij artikel 3).

Minister Donner heeft Kamerleden voorgehouden dat zij zich verzetten tegen een beslissing die nog niet is genomen. Vanuit de Kamer kreeg de minister kritiek dat de parlementarirs niet kunnen beschikken over recente stukken. Donner zegde daarop een brief toe (na het Kerstreces) waarin de keuzes van het kabinet worden toegelicht. De minister verwees naar een KPMG-rapport waarin de kosten voor de aanbieders worden onderzocht. Volgens Donner vallen die kosten wel mee. De Kamer heeft het rapport nog niet gekregen en Donner maakte niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. Inmiddels heeft internetprovider XS4ALL het rapport via een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) opgevraagd.

Een zeer grote coalitie van ongeveer 200 internetproviders heeft in een open brief het Parlement opgeroepen het voorstel tegen te houden. De providers zijn van mening dat het voorstel drie nadelen heeft: "het belemmert innovatie, schendt de privacy en brengt hoge kosten met zich mee". Bovendien vinden de providers dat de noodzakelijkheid van een bewaarplicht moet worden aangetoond. "Minister Donner heeft onlangs toegegeven dat er geen serieus onderzoek is dat aantoont dat een bewaarplicht zou helpen bij de opsporing van strafbare feiten. Hij weigert bovendien om dergelijk onderzoek te laten uitvoeren, ondanks eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer". Daarom dringen de providers er bij de leden van de vaste Kamercommissies op aan om de regering te verbieden akkoord te gaan zolang de noodzaak niet is aangetoond. Donner sluit een dergelijk scenario uit. "Ik ga niet de Europese besluitvorming blokkeren, omdat de Kamer nog een discussie wil voeren."

Internetaanbieders zeggen nee tegen bewaarplicht verkeersgegevens
Brief providers maakt geen indruk op Donner, Webwereld
XS4ALL vraagt rapport Donner op, XS4ALL
Adobe Acrobat Reader Ontwerp-kaderbesluit voor een bewaarplicht

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.