Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1704 Fans

Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap in werking

Gepubliceerd op vrijdag 10 december 2004 om 01:59

Organisatie: Ministerie van Justitie

 

Op 1 januari 2005 treedt de Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap in werking. De wet geeft bepalingen voor geregistreerde partnerschappen met een internationaal aspect.

Zo bepaalt de wet dat het Nederlandse recht van toepassing is op de voorwaarden waaraan twee personen in een internationale situatie -bijvoorbeeld als n van hen of beiden niet de Nederlandse nationaliteit heeft c.q. hebben- moeten voldoen om in Nederland een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Opgenomen is ook een regeling voor de erkenning van een buitenlands geregistreerd partnerschap in Nederland en het recht dat van toepassing is op verschillende rechtsgevolgen van het geregistreerd partnerschap, zoals bijvoorbeeld het partnerschapsvermogensregime en pensioenverevening. Op de beindiging bij wederzijds goedvinden of de ontbinding van een in Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap in Nederland is het Nederlandse recht van toepassing. Is het geregistreerd partnerschap in het buitenland aangegaan dan kunnen partners desgewenst kiezen voor toepassing van het recht van de staat waar het partnerschap is aangegaan. Een in het buitenland tot stand gekomen beindiging van een geregistreerd partnerschap wordt, onder bepaalde voorwaarden, in Nederland erkend. De wet is van toepassing op geregistreerde partnerschappen die op of na 1 januari 2005 zijn aangegaan.

Voor zoveel mogelijk, is aansluiting gezocht bij de bestaande regelingen voor het conflictenrecht ter zake van de gevolgen van het huwelijk. De wet is in overeenstemming met een voorontwerp dat in 1998 door de Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht werd opgesteld en waarop de praktijk zich tot dusver heeft gericht.

Tegelijk met de wet treedt een wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in werking. Met ingang van 1 januari 2005 zal niet alleen een in Nederland geregistreerd partnerschap in het kader van de verkrijging en het verlies van het Nederlanderschap op dezelfde wijze worden behandeld als een huwelijk, maar ook een in het buitenland geregistreerd partnerschap dat op grond van de wet als geregistreerd partnerschap in Nederland wordt erkend.

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.