Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1708 Fans

Publieke hoorzitting over 'Binding Corporate Rules'

Gepubliceerd op vrijdag 10 december 2004 om 15:40

Organisatie: College Bescherming Persoonsgegevens

 

De Artikel 29-werkgroep van Europese privacytoezichthouders heeft 24 november 2004 de eerste publieke hoorzitting georganiseerd. De eerste publieke hoorzitting stond in het teken van Binding Corporate Rules, intern bindende gedragscodes die internationale uitwisseling van persoonsgegevens binnen multinationale concerns mogelijk maken.

Een aantal multinationals heeft intern bindende gedragscodes (BCRs) opgesteld na het verschijnen van de opinie van de Artikel 29-werkgroep in juni 2003, die regels stelt voor het opstellen van BCRs. Tijdens de hoorzitting werden de ervaringen van deze bedrijven besproken met de Artikel 29-werkgroep en werden best practices uitgewisseld. Ook werd in kaart gebracht wat noodzakelijk is om BCRs tot een Europees succes te maken.

Het bedrijfsleven uitte twee belangrijke zorgen. Allereerst heeft het bedrijfsleven behoefte aan een eenvoudige, snelle en duidelijke procedure om in de verschillende landen van de Europese Unie (EU) goedkeuring te krijgen van BCRs, zodat zij op grond van n BCR vanuit de hele EU gegevens kunnen doorgeven naar derde landen. De Artikel 29-werkgroep werkt aan een samenwerkingsprocedure voor de behandeling van BCRs en heeft inmiddels een checklist opgesteld voor bedrijven die in de EU BCRs willen opstellen.

Daarnaast signaleert het bedrijfsleven dat het lastig is om BCRs in diverse landen uit de EU een juridisch bindende status te geven vanwege de specifieke rechtssystemen. Tijdens de hoorzitting gaven zowel bedrijfsleven als de aanwezige toezichthouders aan oplossingen voor dit probleem te zien.

De aanwezige toezichthouders en de vertegenwoordiging van het bedrijfsleven benadrukten dat BCRs een oplossing zijn voor de noodzaak voor multinationale concerns om persoonsgegevens over landsgrenzen heen uit te wisselen. Tegelijkertijd maakt het de praktische toepassing van de bescherming van persoonsgegevens in de eigen organisatie mogelijk. BCRs dienen niet slechts een papieren tijger te zijn, maar dienen te leiden tot een daadwerkelijke implementatie en naleving van de bescherming van persoonsgegevens in de organisatie.

Bij de hoorzitting waren 30 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aanwezig, evenals een consumentenorganisatie en de Artikel 29-werkgroep. De werkgroep komt, met deze eerste publieke hoorzitting ook tegemoet aan het verzoek om meer openheid, transparantie en dialoog over de activiteiten van de werkgroep. De hoorzitting werd afgesloten met het uitspreken van de verwachting dat begin 2005 verschillende nationale toezichthouders gezamenlijk met een aantal BCRs kunnen instemmen.

Over de Artikel 29-werkgroep
De werkgroep ontleent haar naam aan artikel 29 van de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG. Alle toezichthoudende autoriteiten op het gebied van bescherming van persoonsgegevens van de Europese Unie nemen deel aan deze werkgroep, die een belangrijke rol speelt in de totstandkoming van Europees beleid. De werkzaamheden van de werkgroep leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van Europese normen en gemeenschappelijke interpretaties en in een aantal gevallen ook aan de privacybewustwording op internationaal niveau. Kijk voor meer informatie op de website van de Artikel 29-werkgroep.

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.