Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1708 Fans

Tweede detentieboot in haven Rotterdam

Gepubliceerd op maandag 13 december 2004 om 16:04

Organisatie: Ministerie van Justitie

 

Vandaag is in de Rotterdams Merwehaven de tweede detentieboot aangemeerd die vanaf medio januari dienst zal gaan doen voor de opvang van illegale vreemdelingen. In totaal zal deze zogenaamde detentieboot van de Dienst Justitile Inrichtingen (DJI) plaats bieden aan maximaal 470 illegalen.
In december worden onder leiding van de Rijksgebouwendienst nog de laatste bouwkundige en technische voorzieningen getroffen om de boot geschikt te maken als huis van bewaring. Aan de kade komen luchtplaatsen, ook die worden ook in december gerealiseerd.

Op de detentieboot worden illegale vreemdelingen in bewaring gesteld, waarvan de vreemdelingenpolitie bij aanhouding noch de nationaliteit noch de identiteit heeft kunnen vaststellen. Voor de detentieboot geldt het regiem dat is vastgelegd in de Penitentiaire Beginselenwet voor een Huis van Bewaring.

De vreemdelingen die op de detentieboot worden ondergebracht zijn afkomstig uit inrichtingen van het gevangeniswezen, waardoor de aldaar vrijkomende capaciteit kan worden ingezet voor de zogenaamde veelplegers.

De boot heeft drie etages en heeft een omvang van 93 bij 26 meter. In het verleden is de boot in Duitsland in gebruik geweest als opvang voor asielzoekers. Het terrein om de boot wordt voorzien van bewaking en beveiliging.

Sinds september ligt in de Merwehaven al een detentieboot die plaats biedt aan 250 illegalen.

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.