Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1704 Fans

Snelle actie vereist voor verruimde afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk per mei 2009

Gepubliceerd op woensdag 29 april 2009 om 13:00

Organisatie: Ministerie van Financiën

 

Op 8 mei aanstaande moeten de aangepaste S&O-verklaringen bij het bedrijfsleven liggen zodat bedrijven de tijdelijke intensivering van de afdrachtvermindering loonbelasting al in hun loonaangifte over de maand mei kunnen meenemen. Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de uitvoeringsorganisaties SenterNovem en de belastingdienst opdracht gegeven om dit haalbaar te maken. Vanaf 27 april geeft SenterNovem de aangepaste S&O-verklaringen af. Bedrijven die voor de maand mei van de intensiveringsmaatregel al gebruik willen maken, moeten die verklaring uiterlijk 15 mei aanstaande bij de belastingdienst hebben ingediend.

Begin april heeft staatssecretaris De Jager van Financiën de details van het stimuleringspakket uit het aanvullend beleidsakkoord “Werken aan toekomst” voor 2009 en 2010 bekendgemaakt. Een van de maatregelen betreft een intensivering van de faciliteiten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O). De intensivering houdt in dat het percentage afdrachtvermindering S&O over de eerste schijf omhoog gaat van 42% naar 50% en het percentage over de tweede schijf van 14% naar 18%. Tegelijkertijd wordt de eerste tariefschijf van het S&O-loon verlengd van € 110.000 naar € 150.000, zodat over een groter deel van het S&O-loon het verhoogde percentage kan worden toegepast. Daarnaast gaat het plafond van de maximaal toe te kennen afdrachtvermindering S&O omhoog van € 8 mln naar € 14 mln. Deze maatregelen krijgen terugwerkende kracht tot 1 januari 2009.

Op 8 mei aanstaande moeten de aangepaste S&O-verklaringen bij het bedrijfsleven liggen zodat bedrijven de tijdelijke intensivering van de afdrachtvermindering loonbelasting al in hun loonaangifte over de maand mei kunnen meenemen. De staatssecretaris heeft de uitvoeringsorganisaties SenterNovem en de belastingdienst opdracht gegeven om dit haalbaar te maken. Vanaf 27 april geeft SenterNovem de aangepaste S&O-verklaringen af. Bedrijven die voor de maand mei al gebruik willen maken van de intensiveringsmaatregel, moeten die verklaring uiterlijk 15 mei aanstaande bij de belastingdienst hebben ingediend.

Als een bedrijf een S&O-verklaring na 15 mei indient, houdt dit niet in dat het recht op de afdrachtvermindering daarmee is verspeeld. De verruimde afdrachtvermindering kan dan alleen niet direct worden verrekend met de over de maand mei te betalen loonbelasting. Via een administratieve omweg -een correctiebericht over het loonaangiftetijdvak mei- kan een bedrijf alsnog terugwerkende kracht van de verruimde afdrachtvermindering verkrijgen. De staatssecretaris wijst er wel op dat een groot aantal correctieberichten vanwege een latere inzending van de S&O-verklaringen tot onverantwoorde risico’s in de loonaangifteketen tot gevolg kunnen hebben. Overigens dienen bedrijven voor de verstreken loonaangiftetijdvakken januari tot en met april 2009 ook correctieberichten in te dienen, willen zij voor die periode ook in aanmerking komen voor de verruiming.

In tegenstelling tot eerdere berichten zal het wetsvoorstel waarin een deel van deze wijzigingen is opgenomen, naar verwachting pas medio mei 2009 in de Tweede Kamer worden behandeld.

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.