Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1703 Fans

Parade mag doorgaan maar grens is bereikt

Gepubliceerd op maandag 26 juli 2010 om 16:00

Organisatie: Rechtbank Utrecht

 

Afgelopen vrijdag 23 juli 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht uitspraak gedaan in de spoedprocedure tussen een groep omwonenden en de burgemeester van de gemeente Utrecht over de vergunning verleend voor het meerdaagse evenement de Parade van 12 juli tot en met 5 augustus.

De Parade is ook dit jaar neergestreken op de locatie Moreelsepark. Omwonenden ondervinden daar echter al enige jaren hinder van. Die hinder bestaat vooral uit geluidsoverlast. Zij zijn het niet eens met de manier waarop de burgemeester is omgegaan met hun belangen, vooral nu De Parade 17 speeldagen telt in plaats van de tot 2008 gebruikelijke tien dagen.

De voorzieningenrechter is tot de conclusie gekomen dat de burgemeester bij de beslissing om opnieuw een vergunning te verstrekken niet over n nacht ijs is gegaan. Het onderzoek voorafgaand aan de verstrekking van de vergunning is volgens de rechter zorgvuldig gedaan. De burgemeester heeft alle feiten en belangen, mede gebaseerd op ervaringen van eerdere edities van De Parade op die locatie goed afgewogen.

De rechter geeft echter wel aan dat de burgemeester kritisch moet gaan kijken naar de eindtijden van de vergunning, aangezien het evenement feitelijk langer duurt dan in de vergunning staat. Dat komt vooral om de uitstroom van bezoekers van het evenement gedoseerd te laten verlopen. De rechter vindt dat de burgemeester op dat punt dan ook zal moeten kiezen. Of de vergunde tijden handhaven en zorgen dat het evenement daadwerkelijk op de vergunde tijden ophoudt. Of de tijden aanpassen aan de feitelijke situatie, maar in dat geval dient de burgemeester de belangen van de direct omwonenden uitdrukkelijk te betrekken.

De rechter heeft verder geoordeeld dat met de vergunde 17 speeldagen op deze locatie de grens van het toelaatbare is bereikt.

Gerelateerde uitspraken:

Gerelateerde wetten:

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.