Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1704 Fans

Deken Loorbach: 'Akzo-uitspraak dwingt tot discussie onafhankelijkheid Cohen-advocaat'

Gepubliceerd op dinsdag 14 september 2010 om 12:40

Organisatie: Nederlandse Orde van Advocaten

 

Een interne advocaat is gezien de nauwe banden met zijn werkgever beroepsmatig niet even onafhankelijk als een externe advocaat. Daarom kan een advocaat die in dienst is van zijn clint tegenover de Europese Commissie als mededingingsautoriteit geen beroep doen op het verschoningsrecht. Dat heeft het Europese Hof van Justitie vandaag bepaald.

Het Hof heeft hiermee de conclusie van advocaat-generaal Kokott overgenomen en de beslissing van het Gerecht van Eerste Aanleg in stand gelaten. Dat gerecht heeft het verzoek van Akzo Nobel en Akcros om de communicatie met hun interne advocaat te beschermen afgewezen, omdat die advocaat niet onafhankelijk genoeg is. Volgens de Luxemburgse rechtspraak is dat sinds 1982 n van de eisen om voor het verschoningsrecht in aanmerking te komen. De andere is dat de communicatie gaat over de juridische verdediging van de clint. De Orde van Advocaten had zich aangesloten bij het hoger beroep van Akzo Nobel, omdat de Orde vindt dat de advocaat in dienstbetrekking mede gezien zijn beroepsregels en onafhankelijkheidswaarborgen ook een beroep moet kunnen doen op het verschoningsrecht. Het Hof gaat daarin dus niet mee. Algemeen deken Jan Loorbach noemt de uitspraak ongelukkig, omdat er een onderscheid wordt gemaakt tussen advocaten in dienstbetrekking en andere advocaten. Hij wijst erop dat de uitspraak heel specifiek het Europese mededingingsrecht betreft, maar ziet wel dat de argumenten die worden genoemd nopen tot een brede discussie over de onafhankelijkheid en het verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking. De Orde zal hierover in overleg treden met de beroepsgroep en het ministerie van Justitie.

mr. Lex van Almelo

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.