Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1704 Fans

Schadevergoeding voor vrouwen bij ongewilde zwangerschap

Gepubliceerd op woensdag 15 juni 2005 om 13:02

Organisatie: Rechtbank 's-Hertogenbosch

 

De rechtbank s-Hertogenbosch heeft in 27 tussenvonnissen beslist dat vijftien vrouwen, die ondanks het laten inbrengen van het anticonceptiestaafje Implanon toch zwanger zijn geworden, in beginsel recht hebben op een schadevergoeding.

Bij alle vijftien vrouwen is het staafje later niet meer in de arm teruggevonden. Aangezien alle mogelijke oorzaken voor het ontbreken van het staafje, dat door Organon op de markt is gebracht, teruggevoerd kunnen worden op een fout bij de geneeskundige behandeling door de individuele artsen ofwel op de gebrekkigheid van Implanon, ofwel op beiden, gaat de rechtbank er vooralsnog van uit dat zowel de artsen als Organon te kort zijn geschoten. De schadevergoeding moet daarom in beginsel dan ook door beiden worden betaald in een naar de omstandigheden van de gevallen nader te bepalen verhouding.

Slechts indien de artsen er in slagen te bewijzen dat Implanon een gebrekkig product betreft en zij tevens aan kunnen tonen dat henzelf bij het inbrengen van Implanon geen blaam treft, zal er door hen geen schadevergoeding voldaan hoeven te worden. Omgekeerd zal Organon geen schadevergoeding hoeven te voldoen indien zij kunnen bewijzen dat Implanon gn gebrekkig product is en daarnaast aan kunnen tonen dat de artsen bij het inbrengen van dit product een fout hebben gemaakt.

Voor onderdelen van dat bewijs zal nader deskundigenonderzoek nodig zijn. De rechtbank geeft daarbij aan dat het leveren van de voornoemde bewijzen mogelijk niet eenvoudig zal zijn, zodat deze beslissing over de bewijslast wel eens beslissend voor alle procedures zou kunnen zijn. Daarom is zij afgeweken van de hoofdregel en kunnen de betrokken partijen bij uitzondering direct in beroep gaan tegen deze vonnissen.

Van deze 27 tussenvonnissen is hieronder de zaak tussen de 15 vrouwen en Organon gepubliceerd, evenals n van de 13 zaken tussen een vrouw en haar arts, met de daaraan gekoppelde vrijwaringprocedure van de desbetreffende arts tegen Organon.

Uitspraak, Rechtbank 's-Hertogenbosch, LJ-Nummer: AT7353, Zaaknr: 98033 HA ZA 03-1442
Uitspraak, Rechtbank 's-Hertogenbosch, LJ-Nummer: AT7382, Zaaknr: 105692 HA ZA 04-250 en in vrijwaring 110412 HA ZA 04-1066

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.