Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1706 Fans

Nieuwe wettelijke regeling rechtspositie zeevarende

Gepubliceerd op woensdag 19 oktober 2011 om 08:00

Organisatie: Rechtennieuws.nl

 

Op 5 juli 2011 heeft de Eerste Kamer ter implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag ingestemd met een nieuwe wettelijke regeling voor de rechtspositie van de zeevarende.

De nieuwe wettelijke regeling heeft tot gevolg dat de huidige regelgeving op het gebied van het maritieme arbeidsrecht (dat grotendeels te vinden is in het Wetboek van Koophandel) wordt gemoderniseerd en overgeheveld naar titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Er komt een afdeling 12 ("Bijzondere bepalingen terzake van de zee-arbeidsovereenkomst") en een afdeling 12A ("De zeevarende in de zeevisserij"). De bepalingen worden neergelegd in de artikelen 7:693 tot en met 7:745 BW en zien op het arbeidsovereenkomstenrecht voor de zeevarende. Zo gelden er afwijkende bepalingen voor onder meer ontslag, loon, ziekte en bijzondere bedingen.

Het Maritiem Arbeidsverdrag bevat voorts een groot aantal bepalingen over (kort gezegd) de minimumvereisten voor zeevarenden om op een schip te mogen werken, zoals regels over huisvesting, voeding en medische zorg. Deze bepalingen worden voor een belangrijk deel opgenomen in de nieuwe Wet zeevarenden.

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.