Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1706 Fans

Nederlandse Staat aansprakelijk voor te laat aanpassen vakantiewetgeving

Gepubliceerd op donderdag 5 april 2012 om 07:30

Organisatie: Rechtbank 's-Gravenhage

 

Op 6 februari jl. heeft de kantonrechter 's-Gravenhage geoordeeld dat de Nederlandse Staat aanspra-kelijk is voor de schade die een arbeidsongeschikte werknemer heeft geleden als gevolg van het niet (of te laat) aanpassen van de Nederlandse vakantiewetgeving aan de Europese regels (LJN: BV7318). Tot 1 januari 2012 bevatte de Nederlandse wet een bepaling dat vakantiedagen alleen over het laatste half jaar van de ziekte werden opgebouwd. Als gevolg daarvan kreeg de werknemer in de-ze zaak bij de eindafrekening van zijn dienstverband een lager aantal vakantiedagen uitgekeerd dan dat hij normaal gesproken (d.w.z: in het geval hij niet ziek was geweest) zou hebben ontvangen.

Volgens de werknemer wist de Nederlandse Staat al na het Bectu-arrest van het Europese Hof van Justitie uit 2006 (C-173/99) dat de Nederlandse vakantiewetgeving in strijd was met de Europese richtlijn met betrekking tot de arbeidstijd (2003/88/EG) of had zij dit in ieder geval moeten weten. Zij heeft echter nagelaten om de Nederlandse wet aan te passen. De Staat is echter van mening dat pas na het Schultz-Hoff arrest in 2009 (C-350/06 en C-520/06) duidelijk was dat de vakantiewetgeving in strijd was met de Europese richtlijn en geeft aan dat zij direct daarna tot actie is overgegaan. De va-kantiewetgeving is inmiddels per 1 januari 2012 gewijzigd.

De kantonrechter volgt de werknemer in zijn betoog en houdt de Nederlandse staat aansprakelijk voor de schade die de betreffende werknemer had geleden. De uitspraak van de kantonrechter kan ver-strekkende gevolgen hebben. Als andere rechters op dezelfde voet zullen oordelen, dan betekent dit dat werknemers die alleen over de laatste zes maanden van hun ziekte vakantiedagen hebben opge-bouwd en uitgekeerd hebben gekregen, bij de Staat kunnen aankloppen en betaling van het resteren-de saldo kunnen vorderen. Minister Kamp heeft inmiddels aangekondigd in hoger beroep te gaan van de beslissing.

mr. Ilse Witte, Van Benthem & Keulen N.V.

Gerelateerde uitspraken:

Gerelateerde wetten:

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.