Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1703 Fans

Nieuwe pachtnormen 2012

Gepubliceerd op maandag 11 juni 2012 om 08:50

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken (EZ)

 

Op 1 juli 2012 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. Het Landbouw Economisch Instituut van Wageningen Universiteit (WUR-LEI) heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2012 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. Per 1 juli zijn ook enkele wijzigingen aangebracht in de pachtsystematiek, waaronder de berekening voor de waarde van de agrarische bedrijfsgebouwen.

Nederland heeft veertien pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. In sommige gebieden dalen de prijzen, in andere gebieden stijgen ze. Het veranderpercentage varieert voor bouw- en grasland van min elf procent in het Oostelijk veehouderijgebied tot plus 30 procent in Westelijk Holland. Voor tuinland gaat de hoogst toelaatbare pachtprijs in Westelijk Holland met 23 procent omhoog en voor de rest van Nederland met 24 procent omlaag. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische woningen stijgen ten opzichte van vorig jaar met 2,3 procent, het inflatiepercentage. Voor agrarische bedrijfsgebouwen geldt een nieuwe systematiek waarbij de hoogst toelaatbare pachtprijs voor akkerbouwbedrijven, melkveebedrijven en overige bedrijven afhankelijk is van de staat waarin de bedrijfsgebouwen verkeren.

Soorten pachtnormen
Er bestaan twee soorten pachtnormen. Voor contracten die na 1 september 2007 zijn gesloten geldt een maximale pachtprijs, de regionorm. Voor contracten van vóór 1 september 2007 geldt een veranderpercentage.

De pachtprijs wordt jaarlijks bepaald op basis van een vijfjaarsgemiddelde van de opbrengst van het land. Daarmee worden grote prijsschommelingen voorkomen.

Regio-indeling
In 2007 is de nieuwe berekeningssystematiek ingevoerd in het pachtprijzenbesluit. Sindsdien wordt de stijging van de pachtprijzen niet meer bepaald naar de grondkwaliteit maar is de prijs gebaseerd op wat de grond op kan brengen. Elke regio heeft zijn eigen ‘maximale pachtprijs’ en een maximaal percentage waarmee de pachtprijs van oudere contracten mag worden verhoogd.

Gerelateerde wetten:

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.