Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1704 Fans

Wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers ingetrokken

Gepubliceerd op donderdag 29 september 2005 om 20:44

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt het wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers en de bijbehorende Invoeringswet in. Dit schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

De reden voor de intrekking van de twee wetsvoorstellen is dat er sinds de indiening bij de Tweede Kamer van de voorstellen een jaar geleden, in de samenleving en in de Kamer nieuwe ideen zijn ontstaan over medezeggenschap in bedrijven, aldus de minister. Bovendien is de rol die de ondernemingsraad heeft als het gaat om topinkomens, een kernpunt voor De Geus, inmiddels via de Wet Harrewijn geregeld. De Tweede Kamerfracties van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks hadden gevraagd om intrekking van de wetsvoorstellen. Hierdoor bestaat voor het wetsvoorstel in de huidige vorm in de Tweede Kamer geen meerderheid.

Het kabinet gaat nieuwe voorstellen ontwikkelen. In de loop van het volgende jaar wordt de Kamer hierover ingelicht.

Adobe Acrobat Reader Brief inzake verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers en het wetsvoorstel Invoeringswet Wet medezeggenschap werknemers, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wet medezeggenschap werknemers, Rechtennieuws.nl

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.