Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1703 Fans

Verkrijging nederlanderschap pas na deelname aan ceremonie

Gepubliceerd op donderdag 22 december 2005 om 20:07

Organisatie: Ministerraad

 

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie en mede op verzoek van het parlement besloten dat naturalisandi alleen Nederlander kunnen worden door tijdens een ceremonie het naturalisatiebesluit in ontvangst te nemen. Met dit voorstel wil het kabinet het belang van de naturalisatieceremonie onderstrepen en verder vergroten.

De naturalisatieceremonie dient cachet te geven aan de bijzondere band die door de naturalisatie tot stand komt tussen het Koninkrijk en de nieuwe staatsburger. Het zal een bevestiging zijn van het feit dat de nieuwe staatsburger met zijn naturalisatie alle rechten en plichten verwerft en aanvaardt die aan het Nederlanderschap zijn verbonden. Om dit voorstel inzake de verkrijging van het Nederlanderschap mogelijk te maken wordt het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BVVN) gewijzigd. In verband met de nodige voorbereidingstijd zal het voorstel naar verwachting met ingang van 1 oktober 2006 in werking kunnen treden.

Daarnaast heeft de Rijksministerraad besloten tot het invoeren van de verplichting om zich bij het verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap door optie of naturalisatie bereid te verklaren om bij verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen. Dit geldt voor iedereen die op het moment van het naturalisatieverzoek zestien jaar of ouder is. Hiertoe wordt de Rijkswet op het Nederlanderschap gewijzigd.

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.