Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1705 Fans

Overheid pakt fraude in horeca hard aan

Gepubliceerd op woensdag 11 januari 2006 om 10:34

Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

De overheid gaat fraude in de horeca in Zaanstad in de komende maanden hard aanpakken. Bij honderd bedrijven wordt gecontroleerd of sprake is van illegale arbeid en ontduiking van belasting en sociale premies. Ook wordt uitkeringsfraude opgespoord.

Een team van verschillende overheidsdiensten gaat in Zaandam en omliggende plaatsen op pad. Het gaat om de Belastingdienst, de gemeente Zaanstad, de Arbeidsinspectie, UWV en de politie Zaanstreek-Waterland. De politie zal aangetroffen illegalen het land uitzetten. De gemeente pakt illegale bewoning aan en controleert vergunningen.

De honderd bedrijven zijn geselecteerd door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, SIOD. Deze dienst heeft een lijst opgesteld aan de hand van een risico-analyse. Op de lijst staan ondermeer cafs, eethuizen en snackbars waarmee in het verleden slechte ervaringen zijn opgedaan.

Werkgevers die gebruik maken van illegale arbeid, riskeren een boete van 8000 euro per illegale werknemer. Als bedrijven geen belasting en premies afdragen, dus mensen zwart laten werken, volgen boetes en naheffingen. Ook kan het zijn dat werknemers inkomsten naast hun uitkering verzwijgen. Bij ontdekking kan dit leiden tot een lagere uitkering of het stopzetten hiervan.

Werknemers die zich niet kunnen identificeren, krijgen meteen een proces-verbaal. Zonder papieren is het niet mogelijk om te controleren of zij wel mogen werken. In het verleden hebben werknemers vaak een waarschuwing gekregen als zij zich niet konden identificeren. Nu volgt een boete van zon zestig euro. Geldige identiteitsbewijzen zijn bijvoorbeeld een paspoort en een Nederlandse identiteitskaart.

Met het interventieteam wil de overheid bonafide horeca-ondernemers een steun in de rug geven. Malafide bedrijven kunnen immers goedkoper werken dan ondernemers die zich aan de wet houden. Als illegale arbeid en zwart werk niet worden bestreden, gaan banen verloren voor mensen die wel in Nederland mogen werken.

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.