Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1704 Fans

De actio Pauliana in Nederland

Gepubliceerd op dinsdag 7 februari 2006 om 14:59

Organisatie: Universiteit van Tilburg

 

In het Nederlandse vermogenrecht is het voor een lange periode uitzonderlijk geweest dat een overeenkomst door een derde kan worden aangetast, terwijl contractpartijen ten tijde van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst volledig wilsbekwaam, handelings- en beschikkingsbevoegd waren. De actio Pauliana had hiermee een voorsprong op het vermogensrecht, in die zin dat er weinig of geen vergelijkbare gevallen waren waarin een derde een inbreuk kon maken op een beschikkingshandeling van partijen.

In deze bijdrage onderzoekt mr G. van Dijck in hoeverre de actio Pauliana haar voorsprong kwijt is en of zij zelfs op achterstand is gezet door ontwikkelingen die in het vermogensrecht hebben plaatsgevonden.

Adobe Acrobat Reader G. van Dijck, 'De actio Pauliana in Nederland en de wet van de remmende voorsprong', in: J. Smits & S. Stijns, Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwerpen: Intersentia, p. 393-410.
Artikel 3:45 BW e.v.
Artikelen 42-47 Fw

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.