Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
1708 Fans

Jaarverslag Raad van State 2005

Gepubliceerd op donderdag 27 april 2006 om 21:27

Organisatie: Raad van State

 

De terugtredende overheid heeft de afgelopen 25 jaar geleid tot een verschraling van de deskundigheid binnen het bestuur en een verzwakking van het primaat van de politiek. Dat stelt vicepresident Tjeenk Willink van de Raad van State in een toelichting bij het jaarverslag.

Volgens Willink is als gevolg van privatiseringen een ,,bureaucratisch-bedrijfsmatige logica'' ontstaan waarbij verschillen tussen wetgever, bestuur en rechter vervagen. Ook bestaat onduidelijkheid over de politieke verantwoordelijkheid voor de publieke dienstverlening. Bovendien staat ,,de praktijk van het overheidsbeleid vaak dwars op het streven naar meer eigen verantwoordelijkheid van burgers''. ,,Dat is de kloof waar burgers last van hebben'', aldus Tjeenk Willink.

De vicepresident wil dat de volksvertegenwoordiging versterkt wordt. Dat kan als de Tweede Kamer haar agenda minder laat bepalen door het kabinet en de media, door dunnere regeerakkoorden en meer dualisme.

De Raad van State is adviseur van de regering en daarnaast bestuursrechter. In 2005 werden 603 zaken voor advies voorgelegd aan de raad. In het jaarverslag toont de raad zich bezorgd over het toenemende aantal wetsvoorstellen dat door het kabinet wordt aangepast nadat de raad zich er al over had uitgesproken. Vorig jaar werd in ruim 10 procent van alle zaken na het advies van de Raad van State nog inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

Adobe Acrobat Reader Jaarverslag Raad van State 2005, Raad van State

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2016 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.