Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
325 Fans
Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen komende maanden bed, bad, brood Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 22-12-2014 om 19:30

De Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep heeft in twee uitspraken van 17 december 2014 een ordemaatregel getroffen voor uitgeprocedeerde asielzoekers uit Amsterdam, die Nederland moeten verlaten. Op grond van de uitspraken moet de gemeente Amsterdam met ingang van 17 december 2014 nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd bieden. De Voorzieningenrechter heeft dit besloten, omdat hij niet uitsluit dat de twee beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rech... lees meer >

Woonlandbeginsel bij kinderbijslag soms strijdig met verdragsrecht Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 22-12-2014 om 19:25

De Centrale Raad van Beroep beslist in een aantal uitspraken van 12 december 2014 over de verlaging van Nederlandse kinderbijslag op grond van de Wet Woonlandbeginsel. De verlaging op grond van het woonlandbeginsel van de Nederlandse kinderbijslag voor kinderen die in Turkije of Egypte wonen is niet in strijd met het internationale recht en voor kinderen die wonen in Marokko wel.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en ... lees meer >

Afkoopsom pensioen is bedoeld voor periode ná pensioenleeftijd Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 22-12-2014 om 19:20

​De Centrale Raad van Beroep beslist in uitspraken van 19 december 2014 dat de Sociale Verzekeringsbank de afkoopsom van het ouderdomspensioen niet mag toerekenen aan een maand die is gelegen vóór de pensioengerechtigde leeftijd van de partner. Deze toerekening gaat ten koste van de partnertoeslag bij de AOW.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pens... lees meer >

Verlaging kinderbijslag Turkije en Egypte geoorloofd Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 22-12-2014 om 19:05

De verlaging op grond van het woonlandbeginsel van de Nederlandse kinderbijslag voor kinderen die in Turkije of Egypte wonen, is niet in strijd met het internationale recht. Voor kinderen die in Marokko wonen is dat wel het geval.

Dit blijkt uit een aantal uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van vorige week. De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Woonlandbeginsel
Het w... lees meer >

Toetsing van een door de bestuursrechter opgelegde bestuurlijke boete Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 17-12-2014 om 18:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 11 december 2014 dat in gevallen waarin alleen het bestuursorgaan in hoger beroep is gekomen tegen een door de rechtbank met toepassing van artikel 8:72a van de Awb opgelegde boete en betrokkene geen (incidenteel) hoger beroep heeft ingesteld, de Raad, net als zijn strafrechtcollega, die boete ook ten nadele van het bestuursorgaan kan vernietigen of op een lager bedrag kan vaststellen dan de rechtbank heeft gedaan.

Uit de artikelen 8:... lees meer >

Ziekte of gebrek of een 'zo zijn' Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 11-12-2014 om 15:00

​De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 26 november 2014 dat het betoog van het Uwv over het “zo zijn” niet kan worden gevolgd.

Ter zitting is gebleken dat tussen partijen niet in geschil is dat appellant op de datum in geding vanwege zijn rugafwijking, in combinatie met een onvoldoende getraind spierkorset, niet in staat was zijn arbeid te verrichten. Desondanks wordt door het Uwv geweigerd verdere uitkering ingevolge de ZW aan appellant te verstrekken nu, zo is... lees meer >

Woon- en verblijfplaats, verblijf in België in het weekend Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 9-12-2014 om 13:05

​De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 2 december 2014 dat het college appellant ten onrechte met toepassing van artikel 13, eerste lid, onder e, van de WWB voor een dag in de week heeft uitgesloten van het recht op bijstand.

Zoals de Raad in zijn uitspraak van 22 juli 2008 (ECLI:NL:CRVB:2008:BD8765) heeft overwogen, zijn de in artikel 11, eerste lid, en 13, eerste lid, aanhef en onder d (sinds 1 januari 2011 onder e), en vierde lid, van de WWB gestelde eisen in... lees meer >

Eerste uitspraak CRvB over nieuw boeteregime UWV Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 24-11-2014 om 19:25

Uitkeringsinstantie UWV mag zijn nieuwe boetebeleid niet toepassen op overtredingen die vóór de invoering van deze nieuwe regels zijn begaan. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht, vandaag beslist in een uitspraak. Het is de eerste keer dat de CRvB uitspraak doet over de strengere regels voor boetes in de sociale zekerheid, die sinds 2013 gelden.

In de zaak waarover uitspraak is gedaan gaat het om een gedeeltelij... lees meer >

Verklaring wordt niet tegengeworpen nu zonder tolk is gehoord Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 24-11-2014 om 12:05

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 18 november 2014 dat appellante niet kan worden gehouden aan de door haar tegenover twee handhavingsspecialisten afgelegde en ondertekende verklaring.

Intrekking en terugvordering bijstand op de grond dat appellante in de bijstandsverlenende gemeente geen woonplaats heeft. Dit standpunt berust uitsluitend op de verklaring van appellante van 22 maart 2012. Ondanks het feit dat uit de uitnodiging voor het gesprek valt af te leiden dat h... lees meer >

Ontslag opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee wegens wangedrag Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 20-11-2014 om 13:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 13 november 2014 dat de aard en de ernst van het wangedrag het verleende onvrijwillige ontslag rechtvaardigen.

De minister heeft appellant met toepassing van artikel 39, tweede lid, aanhef en onder l, van het Algemeen militair ambtenarenreglement per 1 maart 2012 ontslag verleend wegens wangedrag. Het verweten wangedrag bestaat uit het toepassen van offensief geweld jegens een arrestant die geboeid op de grond lag.

Aan een militai... lees meer >

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
© 2004 - 2014 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.