Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
383 Fans
Nalatigheid van advocaat komt voor risico van betrokkenen Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 29-01-2015 om 17:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 27 januari 2015 dat handelingen van een advocaat als regel aan de vertegenwoordigde cliënt worden toegerekend. Dit brengt mee dat in dit geval de nalatigheid van hun toenmalige advocaat en de gevolgen daarvan voor risico komen van appellanten.

Appellante ontving bijstand, laatstelijk ingevolge de Wet werk en bijstand (WWB). Bij besluit van 15 oktober 2004 heeft het college de bijstand van appellante over de periode van 1 juli 19... lees meer >

Procesbelang gelegen in de relatie uitkeringsgerechtigde en pensioenfonds Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 27-01-2015 om 17:10

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 9 januari 2015 dat ook procesbelang zal worden aangenomen indien de betrokkene stelt dat het bestreden besluit een rechtstreeks feitelijk gevolg heeft waarvan hij in een andere rechtsverhouding nadeel zal ondervinden en de in de voorliggende zaak op bestuursrechtelijke gronden te nemen beslissing voor het al dan niet intreden het intreden van dit gevolg beslissend is.

Ingevolge vaste rechtspraak van de Raad is de bestuursrechter in he... lees meer >

Seniorenregeling en uitlatingen gedeputeerde Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 19-01-2015 om 18:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 15 januari 2015 dat appellant het verzoek van betrokkenen om hen met toepassing van de hardheidsclausule werktijdverkorting te verlenen overeenkomstig de seniorenregeling in redelijkheid niet heeft kunnen afwijzen.

Met het oog op de overgang van medewerkers van de provincie en de gemeenten naar de omgevingsdienst is het Sociaal beleidskader regionale uitvoeringsdiensten Zuid-Holland (Sociaal beleidskader) vastgesteld. In aanvulling op... lees meer >

Studiefaciliteiten voor loopbaanpad buiten de politiedienst Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 19-01-2015 om 18:00

​De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 15 januari 2015 dat ook sprake kan zijn van een loopbaangerichte opleiding, die in aanmerking komt voor het toekennen van studiefaciliteiten, als deze voorziet in een loopbaanpad buiten de politiedienst.

Centraal in dit geschil staat de beantwoording van de vraag of de rijopleiding waarvoor appellant studiefaciliteiten heeft aangevraagd dient te worden aangemerkt als een loopbaangerichte opleiding in de zin van artikel 1, onder d, ... lees meer >

Nadere invulling jurisprudentie over doorlopende periodieke aanspraken Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 19-01-2015 om 18:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 14 januari 2015 dat anders dan in het verleden aanleiding wordt gevonden om de rechtspraak over doorlopende periodieke aanspraken (vaak ook aangeduid als duuraanspraken) ook van toepassing te achten op geschillen over arbeids(on)geschiktheid waarin door een afwijzende beslissing op een aanvraag in het verleden geen (doorlopende) rechtsbetrekking tussen partijen is ontstaan.

Een bestuursorgaan is bevoegd om, na een eerdere afwijzing, e... lees meer >

Definief WW-besluit is een 6:19 Awb-besluit op het voorschotbesluit Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 13-01-2015 om 19:30

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 24 december 2014 dat in gevallen waarin sprake is van een aanvraag waarop zowel een voorschotbesluit als een definitief besluit kan worden genomen, wordt, anders dan voorheen, het definitieve besluit over het WW-recht gekwalificeerd als een vervanging van het besluit met betrekking tot het voorschot, zoals bedoeld in artikel 6:19 van de Awb.

De oorspronkelijke aanvraag van appellant van 30 december 2010 was gericht op het verkrijgen ... lees meer >

Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen komende maanden bed, bad, brood Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 22-12-2014 om 19:30

De Voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep heeft in twee uitspraken van 17 december 2014 een ordemaatregel getroffen voor uitgeprocedeerde asielzoekers uit Amsterdam, die Nederland moeten verlaten. Op grond van de uitspraken moet de gemeente Amsterdam met ingang van 17 december 2014 nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd bieden. De Voorzieningenrechter heeft dit besloten, omdat hij niet uitsluit dat de twee beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rech... lees meer >

Woonlandbeginsel bij kinderbijslag soms strijdig met verdragsrecht Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 22-12-2014 om 19:25

De Centrale Raad van Beroep beslist in een aantal uitspraken van 12 december 2014 over de verlaging van Nederlandse kinderbijslag op grond van de Wet Woonlandbeginsel. De verlaging op grond van het woonlandbeginsel van de Nederlandse kinderbijslag voor kinderen die in Turkije of Egypte wonen is niet in strijd met het internationale recht en voor kinderen die wonen in Marokko wel.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en ... lees meer >

Afkoopsom pensioen is bedoeld voor periode ná pensioenleeftijd Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 22-12-2014 om 19:20

​De Centrale Raad van Beroep beslist in uitspraken van 19 december 2014 dat de Sociale Verzekeringsbank de afkoopsom van het ouderdomspensioen niet mag toerekenen aan een maand die is gelegen vóór de pensioengerechtigde leeftijd van de partner. Deze toerekening gaat ten koste van de partnertoeslag bij de AOW.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pens... lees meer >

Verlaging kinderbijslag Turkije en Egypte geoorloofd Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 22-12-2014 om 19:05

De verlaging op grond van het woonlandbeginsel van de Nederlandse kinderbijslag voor kinderen die in Turkije of Egypte wonen, is niet in strijd met het internationale recht. Voor kinderen die in Marokko wonen is dat wel het geval.

Dit blijkt uit een aantal uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van vorige week. De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Woonlandbeginsel
Het w... lees meer >

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
© 2004 - 2015 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.