Aanmelden
 Gratis registreren
Zoeken
705 Fans
Onderzoeksplicht Uwv in het licht van de re-integratiedoelstelling Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 16-07-2015 om 22:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 1 juli 2015 dat het Uwv, door niet nader informatie in te winnen naar de betekenis van het handelen van appellant in het licht van de re-integratiedoelstelling, maar te volstaan met de van het rib verkregen informatie en zich te verenigen met de betekenis die het rib daaraan gegeven heeft, niet voldaan aan zijn onderzoeksplicht.

Bij beslissing op bezwaar van 16 mei 2013 (bestreden besluit) heeft het Uwv zijn besluit van 28 januari 20... lees meer >

Geen intrekking WIA met terugwerkende kracht omdat appellant zich zieker heeft voorgedaan Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 8-05-2015 om 17:10

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 22 april 2015 dat niet voldoende is onderbouwd dat appellant met opzet, te weten met het doel een WIA-uitkering te verkrijgen, zich tijdens de onderzoeken door de verzekeringsartsen van het Uwv anders heeft voorgedaan dan op grond van zijn medische toestand op dat moment in de rede lag.

Het standpunt van het Uwv komt in de kern erop neer dat appellant tijdens het spreekuur van verzekeringsarts Van Loon op 16 december 2009 zijn medisc... lees meer >

Loonsanctie, bedrijfsarts niet tekortgeschoten in zijn beoordeling Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 8-05-2015 om 16:05

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 25 maart 2015 dat appellante geen re-integratiekansen heeft gemist door af te gaan op het medisch advies van haar bedrijfsarts.

Appellante zou ten onrechte zijn afgegaan op het advies van haar bedrijfsarts om niet op basis van de op 26 augustus 2009 gemeten bloeddruk mogelijkheden tot werkhervatting aan te nemen, maar met de re-integratie van werknemer te wachten totdat enkele weken later van stabilisatie van de lagere bloeddruk zou ... lees meer >

Aansprakelijkstelling voor posttraumatische stressstoornis niet verjaard Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 8-05-2015 om 16:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 9 april 2015 dat de minister zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de mogelijkheid van aansprakelijkstelling is verjaard.

Appellant heeft de minister aansprakelijk gesteld voor de gevolgen voortvloeiend uit de bij hem bestaande posttraumatische stressstoornis verband houdend met de uitzending naar Srebrenica. De verjaringstermijn is in ieder geval niet aangevangen voor 15 augustus 2001. Nu dit moment is gelegen binnen ... lees meer >

Hennepkwekerij voor eigen gebruik Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 8-05-2015 om 16:00

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 17 maart 2015 dat geen sprake is van schending van de inlichtingenverplichting door geen melding te maken van vijf hennepplanten in de woning.

De politie heeft de feitelijke situatie in de woning van betrokkene, en daarmee de mate van professionaliteit en de te verwachten opbrengst, onderzocht en in overleg met de Officier van Justitie geoordeeld dat sprake is van teelt voor eigen gebruik. Het college heeft verder geen onderzoek gedaa... lees meer >

Land van herkomst mag onderzoek naar bijstandsfraude bepalen Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 6-05-2015 om 16:35

De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat gemeenten bij preventief fraudeonderzoek wel onderscheid mogen maken naar land van herkomst van de bijstandsgerechtigden. Onderscheid maken naar nationaliteit zoals de gemeente Rotterdam dat deed, mag niet.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Gemeenten mogen zonder aanleiding onderzoeken of mensen terecht (volledige) bijstand ontv... lees meer >

CRvB: gemeente moet bijzondere bijstand verlenen voor neurofeedbackbehandeling Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 17-03-2015 om 14:15

Een gemeente moet bijzondere bijstand verlenen voor neurofeedbackbehandeling aan een man met ernstige lichamelijke en psychische beperkingen. De gemeente moet de bijstand verlenen omdat er sprake is van een acute noodsituatie, oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag in een uitspraak.

Acute noodsituatie
De kosten van de behandelingen vallen niet onder de basisverzekering voor ziektekosten en zijn in dit geval voor een klein deel vergoed via een aanvullende ziektekostenverzekering.... lees meer >

Beëindiging opleiding tot officier vanwege ontbreken benodigde capaciteiten Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 18-02-2015 om 14:00

​De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 12 februari 2015 dat appellant niet in staat is om de vereiste leercurve voor wat betreft de ontwikkeling van zijn competenties te volgen, waardoor hij de opleiding niet succesvol zal kunnen afsluiten.

Op 23 november 2011 heeft de Vaste Commissie Examens Korte Officiersopleidingen KMA (VCE) geadviseerd appellant niet weer in opleiding te nemen en hem voor te dragen voor ontslag uit de militaire dienst. Volgens de VCE is app... lees meer >

Criteria voor vrijstelling van griffierecht in het bestuursrecht Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 17-02-2015 om 15:00

De Centrale Raad van Beroep beslist in een uitspraak van 13 februari 2015 over de verlening van vrijstelling van griffierecht in het bestuursrecht. Bij onvoldoende financiële draagkracht kan heffing van het griffierecht de toegang tot de rechter belemmeren. Dan kan vrijstelling van het griffierecht worden verleend. Beslist is welke criteria hiervoor gelden. Deze criteria kunnen worden gehanteerd bij toekomstige beroepen op betalingsonmacht bij griffierecht.

De Centrale Raad van Beroep i... lees meer >

Oefening onder oorlogsnabootsenden omstandigheden veroorzaakt invaliditeit met dienstverband Centrale Raad van Beroep - Geplaatst op 9-02-2015 om 10:35

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 29 januari 2015 dat het de bedoeling was om tijdens de eindoefening specifieke oorlogsomstandigheden na te bootsen en dat met het oog daarop betrokkene slechts in beperkte mate was voorzien van beschermende middelen waardoor een verhoogd risico op letsel is ontstaan.

Artikel 2 van het Besluit AO/IV maakt onderscheid tussen arbeidsongeschiktheid met dienstverband enerzijds (eerste lid) en invaliditeit met dienstverband anderzijds (der... lees meer >

 Published by  Developed by  Powered by
Rechtenmedia Rechtenmedia
Blue Horizon Blue Horizon
Up2Serve
Preface ROI Driven Online Marketing
© 2004 - 2015 Rechtennieuws.nl Alle rechten voorbehouden.